جُستارها

برگزاری سری مسترکلاس‌های آنلاینِ تخصصی

تازه‌ها

برگزاری سری مسترکلاس‌های آنلاینِ تخصصی

جَزینه و پرتیوم‌موزیک برگزار می‌کنند

به همراهِ گواهیِ شرکت در دوره


Oliver Schmellenkamp

 (Part One) Hollywood – Chords and Scales

۲۸ مهرماه، ۱۷:۳۰ – ۱۴:۳۰

۲۹ مهرماه، ۱۴:۳۰ – ۱۱:۳۰

October 20th, 14:30 – 17:30

October 21th, 11:30 – 14:30

(Part Two) Hollywood – Chords and Scales

 ۵ آبان‌ماه، ۱۷:۳۰ – ۱۴:۳۰

 ۶ آبان‌ماه، ۱۴:۳۰ – ۱۱:۳۰

October 27th, 14:30 – 17:3

October 28th, 11:30 – 14:30

دو مسترکلاسِ بالا مستقل از یکدیگر هستند و نام نویسی در هر دو اجباری نیست؛ دوستانی که در هر دو دوره‌ی بالا نام‌نویسی‌کنند ولی از ۳۰٪ تخفیف ویژه بهره‌مند می‌شوند


Georg Luksch

Elements in Music Production

۱۲ آبان‌ماه، ۱۷:۳۰ – ۱۴:۳۰

 ۱۳ آبان‌ماه، ۱۴:۳۰ – ۱۱:۳۰

November 3rd, 14:30 – 17:3

November 4th, 11:30 – 14:30


زبانِ کلاس‌ها: انگلیسی

در راستای کمک به دوستانی که مشکل زبان انگلیسی دارند؛ در هر مسترکلاس دو نوبت (یکی در زمان استراحت میان کلاس پس از یک ساعت و نیم و دیگری بعد از پایان کلاس) هر نوبت دستِ‌کم نیم ساعت چکیده مطالب به فارسی بازگویی و آموخته شود.

نام‌نویسی در هر ۲ دوره‌ی مرتبط با موسیقی فیلم ۳۰٪  تخفیف به همراه خواهد داشت (برای دریافتِ کدِ تخفیفِ مربوطه به ما پیغام بدهید)

«برای نام‌نویسی بر روی عنوان هر یک از کلاس‌ها کلیک کنید»

Leave your thought here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *