به سامانه‌ی آموزشی جَزینه خوش آمدید

«جَزینه» یک سامانه‌ی آموزش آنلاین موزیک جَز با برنامه‌ی آموزشی یکپارچه و سازگار با رهیافتِ مرسوم آکادمیک است که از سوی دانش‌آموختگان و دانشجویان رشته‌های مرتبط با جَز در اتریش پایه‌گذاری شده‌است. در جَزینه تلاش ما بر این است که دوره‌های آموزشیِ ارائه شده در هماهنگی و یکپارچگی با یکدیگر بوده و روی‌-هم-رفته بتوانند پاسخگوی همه‌ی نیازهای آموزشی علاقمندان به موزیک جَز (اعم از نوازندگی، خوانندگی و آهنگسازی) باشند.