Horn

واژه‌ی Horn در واژه‌شناسی جَز و پیروِ آن موزیک مردمی (Popular_Music) به صورت عام برای اشاره به سازهای بادی به‌کار می‌رود. همچنین عبارت Horn_Section به «بخش‌ بادی‌ها» از ارکستر جَز اشاره دارد که در برابر آن «بخش ریتم» (Rhythm_Section) را داریم.

نگارش: بامداد خوشقدمی

« Back to Glossary Index