گام

«گام» (Scale) چینشی منظم از نت‌ها در گستره‌ی یک اکتاو است بگونه‌ای که بتواند

  1. آوامایه‌ی (Tone_Material) دیاتونیکِ یک «مایه‌»،
  2. یک «مد»
  3. یا هر ساختار ملودیک-هارمونیک دیگری

را تعریف کرده یا برچسب بزند.


واژه‌ی «گام» در عام‌ترین معنایش در اشاره به چینش منظم «آوامایه‌ی» دیاتونیک در یک «مایه»‌ به‌کار می‌رود (برای نمونه «گام دو ماژور» دربرگیرنده‌ی «آوامایه‌»ی دیاتونیکِ مربوط به مایه‌ی «دو ماژور» است). کاربرد «گام» ولی از این بسیار فراتر است و برای نمونه «تئوری_گام_آکورد» (Chord_Scale_Theory) در جَز رویکردِ تئوریکی چیره است که در آن هر آکورد یک گام دیده‌ می‌شود و به وارونه هر گام در پیوند با یک آکورد، قابلیت‌های ملودیک-هارمونیک آن را باز می‌نمایاند. همچنین نگاه‌های تئوریک مدرن‌تر به «گام»، بیشتر نگاهی «مجموعه‌ای» است؛ بدین معنا که گام برای برچسبی برای نشانی دادن به مجموعه‌ای از “Pitch_Class”ها به‌کار می‌رود.

نگارش: بامداد خوشقدمی

« Back to Glossary Index