کارگاهِ پروژه‌محورِ آهنگسازی جَز

کارگاهِ پروژه‌محورِ آهنگسازی جَز

کارگاهِ پروژه‌محورِ آهنگسازی جَز

مناسب برای کسانی که چیرگی به سرفصل‌های تئوری و هارمونیِ جَز دارند.

کارگاه‌ها بصورت هفتگی (هر نشست ۲ ساعت) برگزار شده و بصورت ماهانه نام‌نویسی می‌شوند. هر گروه دربرگیرندﮤ ۴ هنرجوی فعال می‌باشد و فرآیندِ کارگاهی بر روی پروژه‌های هنرجویان تمرکز دارد.

Curriculum is empty
User Avatar
بامداد خوشقدمی؛ دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی «آهنگسازی، آرانژمان و تئوری جَز» از دانشگاه JAM Music Lab Universiy وین؛ و نویسنده‌ی کتاب «تئوری و هارمونی بنیادینِ جَز - انتشارات نقش جهان» وی از پیشگاه استادانی چون کریستین مولباخر (آهنگسازی و آرانژمان جَز)؛ مارکوس گایزلهارت (آهنگسازی و آرانژمان جَز)؛ جرالد شولر (تئوری و هارمونی جَز)؛ مارکوس راتکا (تئوری و هارمونی جَز)؛ ریچارد گراف (دیداکتیک جَز)؛ و غیره بهره برده ‌است.
شهریه 15,800,000﷼
آموزگار بامداد خوشقدمی
زمان دوره 4 هفته
نام‌نویسی‌کرده 0 هنرجو